KOSTPRIJS

KOSTPRIJS BEHANDELING


De kostprijs van een logopedische behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis, van de plaats waar en aan wie de logopedische behandeling wordt verstrekt.


In de zelfstandige logopedische praktijk wordt de logopedische behandeling per prestatie betaald. In enkele gevallen is een derdebetalersregeling mogelijk.


Het honorarium en het  terugbetalingstarief van een behandeling zijn wettelijk vastgelegd vermits deze logopedische praktijk geconventioneerd is.


Voor veel stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit van de verzekerde in het kader van de verplichte ziekteverzekerinng (RIZIV). Momenteel wordt na goedkeuring door de geneesheer adviseur 75% van de onkosten terugbetaald door de mutualiteit.


Wij helpen u bij de aanvraagprocedure


Afhankelijk van de regio en de mutualiteit zijn er meestal ook tegemoetkomingen voorzien in het kader van een aanvullende verzekering.


Aanpassing tarieven logopedie vanaf 1/01/2023


Als gevolg van de Overeenkomst logopedisten - verzekeringsinstellingen worden de tarieven die van toepassing zijn voor verstrekkingen verricht door logopedisten vanaf 1 juni 2022 aangepast.


De honorariaregeling vindt u via de volgende link op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) :


http://www.riziv.fgov.be/care/nl/other/logopedes/index.htm
 


AARD

BEDRAG

TERUGBETALING

REMGELD

AANVANGSBILAN

36,50

29

7,50

EVOLUTIEBILAN

51,50

40,50

11,00

THERAPIE 1/2 UUR BUITEN DE SCHOOL

30,86

25,36

5,50

THERAPIE 1/2 UUR OP SCHOOL

29,81

23,81

6,00

THERAPIE 1 UUR

61,98

50,98

11,00

Correspondentieadres:

Groenenweg 11

9770 Kruisem

 

Praktijk 1:

Beverhoekstraat 17

9770 Kruisem

 

Praktijk 2:

Azalealaan 35,

9870 Zulte


Praktijk 3:

A. Delhayeplein 20

9600 Ronse

 

GSM Myriam: 0477/84.64.65